Hide/Show Panels Hide/Show Panels
Nawigacja
Aktualności
Księga Gości
Galeria
Historia OSP
Nasi Druhowie
Wyposażenie samochodów
1% dla naszej jednostki
Linki
Osiągnięcia
Akcje
Modlitwa Strażaka
Kontakt z OSP
Podziękowania
Szukaj
Losowe zdjęcie
Kalendarz na rok 2017 i 2018
Witamy
Nowy sprzęt medyczny w jednostce
OSP Zawada Uszewska dzięki staraniom Wójta Gminy Gnojnik pana Sławomira Paterka otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości w pełni wyposażoną torbę R1 wraz z deską pediatryczną, pompką ssącą oraz noszami miękkimi. Uroczyste przekazanie nowego wyposażenia nastąpiło 10 stycznia 2018r. w budynku Urzędu Gminy. Uzyskany sprzęt medyczny pozwoli ochotnikom na sprawne i profesjonalne ratowanie ludzkiego życia.
kronikarz_osp dnia 10 styczeń 2018 19:19 · 0 Komentarzy · 16 Czytań · Drukuj
Konkurs plastyczny dla dzieciOchotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Uszewskiej organizuje konkurs plastyczny dla dzieci z Zawady Uszewskiej i okolicznych wsi. Gorąco zachęcamy do aktywnego wykorzystaniatych zimowych dni przez dzieci i namalowania prac na konkurs plastyczny. Na zwycięzców czekają liczne i atrakcyjne nagrody.

Konkurs plastyczny odbywa się pod hasłem: "Gdy z zagrożeniem człowiek sobie rady dać nie może - strażak zawsze dopomoże" i ma na celu ukazanie pracy strażaka, która wiąże się z dużym ryzykiem i poświęceniem swojego życia dla ratowania innych ludzi, zwierząt czy mienia. Praca strażaka to jednak nie tylko gaszenie pożarów, ale także różne inne akcje jak na przykład udział w akcjach powodziowych, przy wypadkach drogowych czy też usuwanie gniazd os i szerszeni.
Dlatego chcielibyśmy zachęcić Państwa do rozpropagowania konkursu wśród uczniów szkół i przedszkoli, aby w ten sposób uświadomić tym młodym ludziom jak ważna jest praca strażaka i z jakimi niebezpieczeństwami się wiąże. Pozwoli to też na formowanie się właściwej postawy u dzieci na występujące niebezpieczeństwa, ale także wpłynie na kształtowanie się szacunku do zawodu strażaka.

Regulamin konkursu:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 9 lat. W zależności od ilości nadesłanych prac będą rozważane dwie kategorie wiekowe: kategoria I- dzieci w wieku od 3 do 6 lat i kategoria II- dzieci w wieku od 7 do 9.

Technika wykonania prac
Dopuszczalna technika wykonania prac to rysunek, malarstwo (kredki, pisaki, malowanie węglem, farby i wszelkie inne dostępne sposoby na wyrażenie tematu), kolaż, malowanie na tkaninie, wydzieranka, wycinanka i inne ukazujące kreatywność dziecka.
Nie będą uwzględniane prace przestrzenne tj. rzeźby z masy solnej, plasteliny itp. Format prac konkursowych to najlepiej A4, A3.
Na rewersie pracy konkursowej należy podać:
1. Imię i nazwisko autora pracy oraz wiek,
2. Numer telefonu lub e-mail rodzica lub opiekuna szkolnego celem poinformowania o zdobytej nagrodzie.

Wyłonienie zwycięzców
Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdą strażacy z OSP Zawada Uszewska. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich pozostałych uczestników. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

Termin nadsyłania i zgłaszania prac
Prace należy zgłaszać do 14 lutego 2018 r. włącznie. Mogą być one dostarczone osobiście do Naczelnika OSP Zawada Uszewska p. Józefa Kurasa pod adres Zawada Uszewska 13 lub nadesłane pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
OSP Zawada Uszewska
32-865 Uszew
p. Józef Kuras z dopiskiem Konkurs plastyczny.
Istnieje również możliwość oddania pracy opiekunowi szkolnemu, który przekaże pracę Naczelnikowi straży.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 lutego 2018r. Będą one dostępne na stronie internetowej OSP Zawada Uszewska (www.ospzawadauszewska.tnb.pl) oraz na facebooku. Powiadomienie laureatów zostanie dokonane telefonicznie lub przez e-mail. Wręczenie nagród odbędzie się 18 lutego 2018r. o godzinie 17:00 w Sali w Domu Ludowym w Zawadzie Uszewskiej.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Naczelnik OSP Zawada Uszewska tel. 14 68-69-113 lub e-mail: ospzawadauszewska@gmail.com

Wśród nagród znajdują się między innymi bilety do energylandii, bilety do multikina, bilety do aquaparku, bilety do parku trampolin, maskotki, słodycze i inne cenne nagrody.

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU.
kronikarz_osp dnia 10 styczeń 2018 15:13 · 0 Komentarzy · 18 Czytań · Drukuj
Zebranie sprawozdawcze za rok 2017

5 stycznia 2018r. o godzinie 18:00 w sali Domu Ludowego w Zawadzie Uszewskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Zawada Uszewska. Przybyło na nie 37 druhów oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Gnojnik Pan Sławomir Paterek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Wojciech Rzepa oraz Radna wsi Zawada Uszewska Pani Krystyna Jaroszek. Po otwarciu zebrania, przywitaniu gości i przedstawieniu programu posiedzenia przez Prezesa OSP druha Kamila Pawełka nastąpiło wybranie przewodniczącego, Komisji Uchwał i Wniosków oraz protokolanta.
Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił Prezes OSP druh Kamil Pawełek. Tegoroczne starania jednostki zaowocowały pozyskaniem licznego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania OSP. Udało się zakupić m.in. gaśnicę proszkową ABC, lampę drogową ostrzegawczą, nożyce do drutu, nóż ratowniczy, taśmę ostrzegawczą, przełącznik 100/75, cztery kamizelki ostrzegawcze, dwa komplety ubrań i butów specjalnych, dwie pary rękawic specjalnych, dwa węże tłoczne W-52, dwa węże tłoczne W-75, zwijadło bębnowe, kołowrót ratowniczy, gwizdek, pralkę oraz urządzenie do podtrzymywania prądu w samochodzie pożarniczym VW T4. Powiodły się także prace mające na celu odprowadzenie spalin z garażu strażackiego, dokonano przeróbki wody w garażu oraz wymieniono hamulce, płyny i przekaźniki świec w samochodzie pożarniczym VW T4.
Jak wiadomo, pogoda w roku 2017 nie była łaskawa i stała się przyczyną wielu wyjazdów ratowniczych, w których uczestniczyli druhowie z naszej jednostki. W ciągu roku OSP uczestniczyła w 14 akcjach w tym: jeden raz przy pożarze, dwa razy przy kolizji drogowej oraz 11 razy przy innych lokalnych zagrożeniach m.in. w akcji poszukiwawczej zaginionej kobiety.
Nie dałoby się jednak skutecznie przeprowadzać akcji ratowniczych, gdyby ochotnicy nie byli odpowiednio przeszkoleni. Dlatego też w 2017r. kolejnych dwóch druhów i jedna druhna ukończyło kursy szkoleniowe m.in. z zakresu KPP, szkolenie I i II stopnia wraz z kursem technicznym, a także kurs dotyczący działań na wodach i o charakterze przeciwpowodziowym.
Jeśli chodzi o działalność kulturalną czy sportową, to drużyna męska seniorów z OSP Zawada Uszewska uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, które miały miejsce w Gosprzydowej i odniosła sukces, zdobywając II miejsce. Strażacy licznie włączali się także w uroczystości kościelne poprzez uczestniczenie w odpuście parafialnym, podczas procesji w święto Bożego Ciała czy sprawowanie warty przy Grobie Pańskim podczas świąt Wielkiej Nocy. Wzięli udział także w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka w Lewniowej, szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które było zorganizowane w Domu Strażaka w Gnojniku i skierowane głównie do młodzieży, a w którym wzięło udział pięć dziewcząt z naszej wsi. Przygotowali również dwie bramy strażackie z okazji ślubu członków OSP Zawada Uszewska oraz uczestniczyli w Regionalnym Spotkaniu Opłatkowym Strażaków w Tarnowie.
Koniec roku zmusza nie tylko do podsumowania działalności organizacyjno-ratowniczej, ale także spraw finansowych. W związku z tym Skarbnik OSP druh Marcin Pawełek przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2017, w którym uwzględnił dotacje opiewające na kwotę ok. 7000zł, jakie jednostka otrzymała m.in. z budżetu gminnego, z MSWiA, czy od firm ubezpieczeniowych. Podczas walnego zebrania, sprawozdanie ze swojej aktywności złożyła także Komisja Rewizyjna. Zostało ono odczytane przez jej przewodniczącego- druha Ryszarda Zycha.
Mając na względzie kolejny rok 2018, który z pewnością będzie pełen wyzwań i nowych zadań do zrealizowania, Prezes OSP druh Kamil Pawełek przedstawił plan oraz cele jakim będzie przyświecać działalność jednostki oraz plan finansowy z tym związany. Wśród głównych założeń znalazło się m.in. pozyskanie takiego sprzętu strażackiego jak kula i szczotka kominowa, dwie lampy drogowe ostrzegawcze, nóż do cięcia szyb i pasów, rzutki trapezowe, dwie kamizelki ostrzegawcze, kominiarki, latarki i prądownica turbo. Dzięki determinacji Zarządu być może uda się także doprowadzić do końca kwestię ważnej dla OSP inwestycji, jaką jest budowa garażu murowanego w miejsce dotychczasowego blaszaka.
OSP chce być aktywna nie tylko na polu działalności ratowniczej, ale także kulturalnej i wychowawczej, stąd pomysł na przeprowadzenie w najbliższym czasie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Gdy z zagrożeniem człowiek sobie rady dać nie może – strażak zawsze dopomoże”, zorganizowanie w PSP w Uszwi prelekcji na temat bezpieczeństwa i występujących lokalnie zagrożeń, a także przeprowadzenie w lecie dnia dawcy szpiku kostnego we współpracy z fundacją DKMS.
Konieczne będzie także przeszkolenie kolejnych druhów m.in. w zakresie szkolenia podstawowego, na kierowcę-konserwatora sprzętu ratowniczego, w zakresie ratownictwa technicznego, oraz szkolenie dowódcze i na naczelnika OSP.
Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań z minionego roku oraz planów na rok 2018 i przeprowadzeniu dyskusji, Zarząd OSP otrzymał absolutorium za cały okres sprawozdawczy. Ponadto do szeregów jednostki został przyjęty Jakub Kudzia, zaś druh Robert Grzesicki wystąpił z OSP ze względu na zmianę miejsca zamieszkania i niemożność aktywnego udziału w jej życiu i działalności.
Na zakończenie był czas na wolne wnioski oraz podjęcie uchwał i przyjęcie stosownych wniosków do realizacji.
kronikarz_osp dnia 07 styczeń 2018 13:19 · 0 Komentarzy · 16 Czytań · Drukuj
Wesołych Świąt!
kronikarz_osp dnia 21 grudzień 2017 09:00 · 0 Komentarzy · 16 Czytań · Drukuj
STATYSTYKI AKCJI - 2017
Udział OSP Zawada Uszewska w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2017r.

OGÓŁEM: 14 wyjazdów

Pożary: 1
Miejscowe zagrożenia: 11
Wypadki i kolizje drogowe: 2
Fałszywe alarmy: 0
kronikarz_osp dnia 20 grudzień 2017 18:16 · 0 Komentarzy · 18 Czytań · Drukuj
XI Regionalne spotkanie opłatkowe - Tarnów 2017
Stało się już tradycją, że co roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się coroczne regionalne spotkanie opłatkowe strażaków OSP i PSP. 17 grudnia 2017r. o godzinie 14:00 w auli Urzędu Wojewódzkiego im. Wiesława Wody w Tarnowie spotkali się strażacy nie tylko z regionu tarnowskiego, gorlickiego, ale także brzeskiego – w tym delegacja z naszej jednostki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa z krajowym kapelanem ks. bryg. dr. Janem Krynickim oraz ks. biskupem Leszkiem Leszkiewiczem na czele, przedstawiciele władz samorządowych, a także licznie zebrana grupa dzieci i młodzieży. Uroczystość rozpoczęła się od odczytania fragmentu Ewangelii na temat Narodzenia Pana Jezusa, następnie przemawiali zaproszeni goście. Ks. Biskup Leszek Leszkiewicz poświęcił opłatki, którymi po odmówionej modlitwie dzielili się strażacy składając sobie życzenia świąteczno-noworoczne.

Zapraszamy do GALERII, gdzie można obejrzeć zdjęcia z uroczystości.
kronikarz_osp dnia 19 grudzień 2017 23:02 · 0 Komentarzy · 16 Czytań · Drukuj
Kolejne nowości w wyposażeniu jednostki
Dzięki dotacji od Wójta Gminy Gnojnik Pana Sławomira Paterka w kwocie 900zł oraz środków z nagrody za zawody sportowo-pożarnicze udało się zakupić gaśnicę proszkową ABC 12 kg, lampę drogową ostrzegawczą, nożyce do drutu, nóż ratowniczy do szyb i cięcia pasów, taśmę ostrzegawczą 500m, przełącznik 110/75, gwizdek oraz cztery kamizelki ostrzegawcze. Nowy sprzęt z pewnością poprawi bezpieczeństwo strażaków podczas akcji ratunkowych i pozwoli na utrzymanie gotowości bojowej.

kronikarz_osp dnia 02 grudzień 2017 15:18 · 0 Komentarzy · 27 Czytań · Drukuj
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
29 listopada w remizie w Gnojniku odbyło się trzygodzinne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które było skierowane głównie do młodzieży. Szkolenie poprowadził przedstawiciel PSP Brzesko mł. kpt. Paweł Machał oraz ratownicy medyczni Dominik Machał oraz Radosław Kuras. Kursanci uzyskali szeroką wiedzę na temat tego, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia tj. zadławienie, krwotok, padaczka itp., jak prawidłowo użyć defibrylatora, czy też w jaki sposób poprawnie wykonać resuscytację. Była to nie tylko wiedza teoretyczna, ale również ćwiczenia praktyczne.
W szkoleniu wzięło udział łącznie kilkanaście osób z miejscowości Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz pięć dziewcząt z Zawady Uszewskiej.
kronikarz_osp dnia 02 grudzień 2017 12:18 · 0 Komentarzy · 30 Czytań · Drukuj
Zdarzenie drogowe - droga K75
31 października br. około godziny 22:17 jednostka została zadysponowana do zdarzenia drogowego na drodze K75. Po przybyciu na miejsce okazało się, że w miejscu gdzie prowadzone są roboty drogowe kobieta prowadząca samochód marki peugeot zjechała z asfaltu i kilkanaście metrów przejechała po nieutwardzonej nawierzchni, niszcząc przy tym słupki służące oznakowaniu robót drogowych tzw. sierżanty. Zadaniem ochotników było kierowanie ruchem oraz usunięcie plamy oleju oraz innych płynów technicznych.
W akcji wzięło udział sześciu strażaków z OSP Zawada Uszewska, policja, ZRM oraz JRG Brzesko.
kronikarz_osp dnia 03 listopad 2017 16:19 · 0 Komentarzy · 28 Czytań · Drukuj
Nowy sprzęt w jednostce
Dzięki przychylności ze strony MSWiA, naszej jednostce udało się zakupić nowy sprzęt, który jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, ale i samym strażakom podczas prowadzonych akcji ratowniczych.
Suma ponad 3000 zł pozwoliła na zakup takiego sprzętu jak: ubranie specjalne, 2 kominiarki niepalne, 2 pary rękawic, buty specjalne, latarka do hełmu, 2 węże tłoczne W-52 oraz 2 węże tłoczne W-75,zwijadło bębnowe 50m, a także kołowrót ratowniczy do asekuracji ratowników i sprzętu w czasie akcji ratunkowych na wodach.
kronikarz_osp dnia 17 październik 2017 18:08 · 0 Komentarzy · 49 Czytań · Drukuj
Nowe wyposażenie
Nasza jednostka wzbogaciła się o kolejne nowe umundurowanie, które będzie odtąd służyło druhom podczas akcji ratowniczych. Pomoc materialna, która została przyznana na zasadach częściowej odpłatności objęła zakup ubrania specjalnego typu Nomex oraz butów specjalnych Brandbull 006. Całkowita wartość takiego wyposażenia to 2440zł, z czego 980 zł zostało dofinansowane z funduszy firm ubezpieczeniowych, a pozostałą kwotę nasza jednostka otrzymała ze środków Urzędu Gminy Gnojnik.
Ponadto, z nagrody jaką jednostka otrzymała za zajęcie II miejsca w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zakupiono urządzenie do podtrzymywania napięcia, które pozwala na zabezpieczenie pojazdu pożarniczego VW T4 na czas dłuższego postoju. Polega to na podtrzymywaniu napięcia w akumulatorze, aby auto nie straciło ustawień i pamięci oraz żeby było zawsze gotowe do jazdy.
kronikarz_osp dnia 01 wrzesień 2017 11:09 · 0 Komentarzy · 68 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 12 1 2 3 4 > >>
UWAGA!
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 10
Nieaktywowany Użytkownik: 104
Najnowszy Użytkownik: wasio
●Shoutbox●
Reklama

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie