Hide/Show Panels Hide/Show Panels
Nawigacja
Aktualności
Księga Gości
Galeria
Historia OSP
Nasi Druhowie
1% dla naszej jednostki
Linki
Osiągnięcia
Akcje
Modlitwa Strażaka
Kontakt z OSP
Podziękowania
Szukaj
Kalendarz na rok 2021


Witamy
Pożar stodoły - Gosprzydowa
Dnia 16.07.21 po północy nasza jednostka została zadysponowana przez SK KP PSP w Brzesku do pożaru stodoły w miejscowości Gosprzydowa. Po przybyciu na miejsce naszego pięcioosobowego zastępu GBA, podjęliśmy działania polegające m.in. na usuwaniu ze stodoły resztek nadpalonej słomy na zewnątrz w celu zabezpieczenia jej przed ponownym zapaleniem się.
W działaniach brały również inne jednostki z naszej gminy: OSP Gosprzydowa, OSP KSRG Uszew oraz JRG Brzesko. Druhowie wrócili do koszar po godzinie 2:00.
kronikarz_osp dnia 22 lipiec 2021 03:47 · 0 Komentarzy · 11 Czytań · Drukuj
konkurs plastyczny dla dzieci 2021Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Uszewskiej organizuje konkurs plastyczny dla dzieci.
Gorąco zachęcamy do aktywnego wykorzystania wolnego czasu przez dzieci. Na zwycięzców czekają liczne nagrody, szczegóły już wkrótce.
Konkurs plastyczny odbywa się pod hasłem: „Mój autorytet- czyli bohaterowie na miarę XXI wieku.” Konkurs będzie realizowany przez druhów z OSP Zawada Uszewska m.in. w związku z przypadającymi w 2021 roku obchodami 100-lecia istnienia jednostki. Z tej okazji chcemy zrealizować cykl konkursów, spotkań, szkoleń z zakresu I pomocy. Wszystko rozpocznie się właśnie od konkursu plastycznego dla dzieci w dwóch grupach wiekowych. Tematyka związana z autorytetami ma pomóc dzieciom uruchomić wyobraźnię i przedstawić swojego bohatera, niezależnie kim on jest: czy to strażak walczący z żywiołem, kierowca autobusu, który codziennie zabiera dzieci do szkoły, ulubiona nauczycielka matematyki czy babcia, która piecze najlepsze ciasteczka na świecie. Chcemy, aby dzieci pokazały nam swoich bohaterów, kim chciałyby zostać i kogo naśladować w przyszłości. Autorytet- zwłaszcza w dzisiejszych czasach to słowo coraz częściej zapominane i postacie, które znikają ze świadomości młodych ludzi, dlatego tym bardziej trzeba ożywić ten temat i temu ma służyć organizowany konkurs. Chcemy w ten sposób kształtować odpowiednie zachowania i nauczyć dobrych postaw wśród dzieci: szacunku dla innych, poszanowania godności i uznania zasług oraz pracy wykonywanej przez ludzi niezależnie od stanowiska, jakie dana osoba zajmuje: czy jest to Pani sprzątaczka w Szkole czy Dyrektor wielkiej firmy. Konkurs będzie realizowany na terenie gminy Gnojnik - udział w nim mogą wziąć wszystkie dzieci w wieku 3-11lat z terenu gminy Gnojnik. Mamy nadzieję, że konkurs i jego tematyka, podobnie jak ten zorganizowany kilka lat temu na temat pracy strażaków będzie się cieszył równie dużym zainteresowaniem.
Dlatego chcielibyśmy zachęcić Państwa do rozpropagowania konkursu wśród uczniów szkół
i przedszkoli.

Regulamin konkursu:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 11 lat. W zależności od ilości nadesłanych prac będą rozważane dwie kategorie wiekowe:  kategoria I- dzieci w wieku od 3 do 6 lat i kategoria II- dzieci w wieku od 7 do 11.

Technika wykonania prac
Dopuszczalna technika wykonania prac to rysunek, malarstwo (kredki, pisaki, malowanie węglem, farby i wszelkie inne dostępne sposoby na wyrażenie tematu), kolaż, malowanie na tkaninie, wydzieranka, wycinanka i inne ukazujące kreatywność dziecka.
Nie będą uwzględniane prace przestrzenne tj. rzeźby z masy solnej, plasteliny itp. Format prac konkursowych to najlepiej A4, A3.
Na rewersie pracy konkursowej należy podać:
1. Imię i nazwisko autora pracy oraz wiek,
2. Numer telefonu lub e-mail rodzica celem poinformowania o zdobytej nagrodzie.


Wyłonienie zwycięzców
Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdzie czterech strażaków z OSP Zawada Uszewska. Przy wyborze prac będą brane pod uwagę m.in. zgodność z tematyką, staranność, pomysłowość, ilość pracy włożonej w wykonaną twórczość.
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej oraz po jednym wyróżnieniu w każdej kategorii wiekowej. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

Termin nadsyłania i zgłaszania prac
Prace należy zgłaszać od 5 czerwca 2021 r. do 8 sierpnia 2021 r. . Mogą być one dostarczone osobiście do Naczelnika OSP Zawada Uszewska p. Józefa Kurasa pod adres Zawada Uszewska 13 lub nadesłane pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
OSP Zawada Uszewska
32-865 Uszew
p. Józef Kuras z dopiskiem Konkurs plastyczny.
Istnieje również możliwość oddania pracy opiekunowi w szkole, a ten dostarczy ją Naczelnikowi Straży.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 sierpnia 2021. Będą one dostępne na stronie internetowej OSP Zawada Uszewska. (www.ospzawadauszewska.tnb.pl) oraz na profilu facebookowym. Powiadomienie laureatów zostanie dokonane telefonicznie lub przez e-mail. Wręczenie nagród odbędzie się 12 sierpnia 2021 o godzinie 17:00 w Sali w Domu Ludowym w Zawadzie Uszewskiej.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Naczelnik OSP Zawada Uszewska tel. 1468-69-113 lub e-mail: ospzawadauszewska@gmail.com
GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU.
kronikarz_osp dnia 18 lipiec 2021 17:52 · 0 Komentarzy · 15 Czytań · Drukuj
Nowe ubranie bojowe na wyposażeniu

Zakupione zostało 3-częściowe ubranie specjalne w kolorze piaskowym, hełm, buty bojowe, para rękawic oraz kominiarka. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dotacja 5000+ z przeznaczeniem dla OSP oraz dodatkowo środki własne jednostki. Całość zakupionego sprzętu to ponad 5100zł.
kronikarz_osp dnia 05 lipiec 2021 23:49 · 0 Komentarzy · 22 Czytań · Drukuj
AKCJA - plama substancji ropopochodnej


29 czerwca przed godziną 21:00 zostaliśmy zadysponowani przez SK KP PSP w Brzesku do usuwania plamy substancji ropopochodnej, która rozciągała się począwszy od drogi krajowej nr 75, poprzez drogę powiatową i gminną w stronę Uszwi. W sumie do zneutralizowania był obszar ponad 2km. Zastęp GBA w składzie 6 osób użył do tego celu sorbentu. Jeden z naszych druhów kierował też ruchem, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom drogi.
Akcja zakończyła się przed godziną 23:00.
kronikarz_osp dnia 05 lipiec 2021 23:42 · 0 Komentarzy · 20 Czytań · Drukuj
Brama strażacka dla druhny Iwony

Wczoraj, druhna Iwona wypowiedziała sakramentalne TAK w kościele pw. św. Floriana w Uszwi. Z tej okazji strażacy przygotowali dla niej krótką bramę strażacką związaną z jakże aktualną sytuacją, bo z koronawirusem w roli głównej. Poniżej można obejrzeć filmik z realizacji bramy.
A tymczasem, Młodej Parze składamy jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia i miłości na codzień, wyrozumiałości i cierpliwości do siebie nawzajem oraz spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze na dalsze wspólne lata życia.

kronikarz_osp dnia 14 czerwiec 2021 03:38 · 0 Komentarzy · 37 Czytań · Drukuj
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za rok 2020
5 czerwca 2021 o godzinie 18:00 w sali Domu Ludowego w Zawadzie Uszewskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze połączone z wyborami nowych członków Zarządu.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Gnojnik Pan Sławomir Paterek, Radna wsi Zawada Uszewska Pani Barbara Pawełek, Naczelnik Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gnojniku druh Kazimierz Święch oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Marian Zalewski.
Po przywitaniu gości oraz przybyłych druhów przez Prezesa OSP druha Kamila Pawełka, przystąpiono do realizacji ustalonego planu zebrania. Na początku dokonano wyboru Przewodniczącego i Protokolanta zebrania, członków Komisji Skrutacyjnej oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków. Odczytano zarówno sprawozdanie finansowe za rok 2020, które przedstawił druh Marcin Pawełek jak i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zreferowane przez druha Józefa Ciurę. Ponadto Prezes OSP przedstawił sprawozdanie z całej działalności jednostki w roku ubiegłym. Wśród ważniejszych zadań jakie zostały zrealizowane przez strażaków są:
1) organizacja zbiórki na rzecz brzeskiego Szpitala – zebrano 10796 zł za co zakupiono 91 kombinezonów ochronnych TYVEK oraz 56 maseczek ochronnych
2) udział w działaniach charytatywnych na rzecz chorych dzieci: #GaszynChallenge czyli Pompujemy dla Wojtusia, pomoc w organizacji kiermaszu na rzecz Tymka oraz udział w licytacjach, przekazanie na licytację na rzecz Marcelka piłki Marcina Gortata oraz autografów polskich skoczków, a także możliwości przejazdu samochodem OSP Zawada Uszewska
3) udział w uroczystości podziękowania za 23-lata posługi kapłańskiej odchodzącego na emeryturę ks. prałata Jana Kudłacza,
4) renowacja pierwszego sztandaru jednostki z 1921 roku
5) odnowienie garażu blaszaka i zabezpieczenie przed korozją,
6) udział w 9 akcjach: 1 pożar oraz 8 lokalnych zagrożeń,
7) zakup nowego sprzętu tj. ładowarka CTEK do akumulatorów 24V w celu utrzymania gotowości bojowej – dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości, detektor wielogazowy – dotacja z Fundacji PGNiG, trzy węże do motopompy W-52, dwa węże do motopompy W-75, klucz do łączników, mostek przejazdowy gumowy 2x75 oraz trzy komplety filtrów do półmasek – dotacja MSWiA, opryskiwacz wielozadaniowy oraz dwa mundury galowe – środki własne jednostki,
8) udział w akcji „Szlachetna Paczka” - zorganizowanie paczki dla rodziny z rejonu bocheńskiego,
9) udział w uroczystościach upamiętniających 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej,
10) wykonanie zadaszenia nad remizą oraz odprowadzenie spalin z garażu.

Ponadto jeden z druhów- Wojciech Kozioł ukończył szkolenie I, II i III stopnia z wynikiem bardzo dobrym.
Wśród dobrych informacji, niestety jest również ta smutna, gdyż w listopadzie 2020 roku odszedł na wieczną służbę druh Ryszard Zych- wieloletni członek OSP Zawada Uszewska, sekretarz jednostki, oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dla upamiętnienia osoby druha Ryszarda, strażacy uczcili Jego pamięć minutą ciszy.

W czasie zebrania przyjęto także plan działalności na rok bieżący, a więc przede wszystkim kwestia organizacji Jubileuszu 100-lecia istnienia zawadzkiej OSP, zakupu nowego sprzętu w postaci zbiornika wodnego 13000l., mundurów bojowych oraz innego wyposażenia najbardziej potrzebnego do działań w akcjach ratowniczych. W planie jest również kontynuacja szkoleń druhów we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Brzesku.
W czasie zebrania nie zabrało dyskusji na temat projektu ustawy o OSP. Szukano pozytywnych, jak i negatywnych stron proponowanych rozwiązań.
Kolejnym punktem obrad było udzielenie absolutorium Zarządowi za całokształt podjętych w 2020 roku działań – zarówno tych statutowych, organizacyjnych jak i finansowych. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
Do grona członków OSP Zawada Uszewska dołączył Jakub Biel, zaś odwołani zostali druhowie: Tomasz Pachota, Rafał Pabian oraz Piotr Golec.

Jedną z ostatnich, a zarazem najważniejszą kwestią poruszoną na zebraniu było przeprowadzenie wyborów do Zarządu OSP. Głosowanie odbyło się w sposób jawny i nowy skład Zarządu ukonstytuował się w sposób następujący:
Prezes OSP – druh Kamil Pawełek,
Zastępca Prezesa – druh Damian Pabian,
Naczelnik OSP – druh Józef Kuras
Zastępca Naczelnika – druh Marcin Pawlik
Skarbnik- druh Marcin Pawełek
Sekretarz – druh druh Tomasz Ząbkowski
Członek Zarządu – druh Łukasz Bober

Ponadto wybrano też członków Komisji Rewizyjnej,w skład której weszli:
Przewodniczący – druh Józef Ciura
Zastępca Przewodniczącego – druh Wojciech Kozioł
Członek Komisji – druh Rafał Grzesicki

Dokonano również wyboru Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Wszyscy członkowie zostali wybrani w sposób jednogłośny.
Po wyborze członków Zarządu , przyjęciu planu finansowego na rok bieżący oraz podjęciu najważniejszych wniosków i uchwał do realizacji, głos zabrali zaproszeni goście, a następnie zebranie zostało zakończone słodkim poczęstunkiem.
kronikarz_osp dnia 08 czerwiec 2021 04:08 · 0 Komentarzy · 41 Czytań · Drukuj
A kto jest dla Ciebie autorytetem? - konkurs plastyczny dla dzieciOchotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Uszewskiej organizuje konkurs plastyczny dla dzieci.
Gorąco zachęcamy do aktywnego wykorzystania wolnego czasu przez dzieci. Na zwycięzców czekają liczne nagrody, szczegóły już wkrótce.
Konkurs plastyczny odbywa się pod hasłem: „Mój autorytet- czyli bohaterowie na miarę XXI wieku.” Konkurs będzie realizowany przez druhów z OSP Zawada Uszewska m.in. w związku z przypadającymi w 2021 roku obchodami 100-lecia istnienia jednostki. Z tej okazji chcemy zrealizować cykl konkursów, spotkań, szkoleń z zakresu I pomocy. Wszystko rozpocznie się właśnie od konkursu plastycznego dla dzieci w dwóch grupach wiekowych. Tematyka związana z autorytetami ma pomóc dzieciom uruchomić wyobraźnię i przedstawić swojego bohatera, niezależnie kim on jest: czy to strażak walczący z żywiołem, kierowca autobusu, który codziennie zabiera dzieci do szkoły, ulubiona nauczycielka matematyki czy babcia, która piecze najlepsze ciasteczka na świecie. Chcemy, aby dzieci pokazały nam swoich bohaterów, kim chciałyby zostać i kogo naśladować w przyszłości. Autorytet- zwłaszcza w dzisiejszych czasach to słowo coraz częściej zapominane i postacie, które znikają ze świadomości młodych ludzi, dlatego tym bardziej trzeba ożywić ten temat i temu ma służyć organizowany konkurs. Chcemy w ten sposób kształtować odpowiednie zachowania i nauczyć dobrych postaw wśród dzieci: szacunku dla innych, poszanowania godności i uznania zasług oraz pracy wykonywanej przez ludzi niezależnie od stanowiska, jakie dana osoba zajmuje: czy jest to Pani sprzątaczka w Szkole czy Dyrektor wielkiej firmy. Konkurs będzie realizowany na terenie gminy Gnojnik - udział w nim mogą wziąć wszystkie dzieci w wieku 3-11lat z terenu gminy Gnojnik. Mamy nadzieję, że konkurs i jego tematyka, podobnie jak ten zorganizowany kilka lat temu na temat pracy strażaków będzie się cieszył równie dużym zainteresowaniem.
Dlatego chcielibyśmy zachęcić Państwa do rozpropagowania konkursu wśród uczniów szkół
i przedszkoli.

Regulamin konkursu:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 11 lat. W zależności od ilości nadesłanych prac będą rozważane dwie kategorie wiekowe:  kategoria I- dzieci w wieku od 3 do 6 lat i kategoria II- dzieci w wieku od 7 do 11.

Technika wykonania prac
Dopuszczalna technika wykonania prac to rysunek, malarstwo (kredki, pisaki, malowanie węglem, farby i wszelkie inne dostępne sposoby na wyrażenie tematu), kolaż, malowanie na tkaninie, wydzieranka, wycinanka i inne ukazujące kreatywność dziecka.
Nie będą uwzględniane prace przestrzenne tj. rzeźby z masy solnej, plasteliny itp. Format prac konkursowych to najlepiej A4, A3.
Na rewersie pracy konkursowej należy podać:
1. Imię i nazwisko autora pracy oraz wiek,
2. Numer telefonu lub e-mail rodzica celem poinformowania o zdobytej nagrodzie.


Wyłonienie zwycięzców
Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdzie czterech strażaków z OSP Zawada Uszewska. Przy wyborze prac będą brane pod uwagę m.in. zgodność z tematyką, staranność, pomysłowość, ilość pracy włożonej w wykonaną twórczość.
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej oraz po jednym wyróżnieniu w każdej kategorii wiekowej. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

Termin nadsyłania i zgłaszania prac
Prace należy zgłaszać od 5 czerwca 2021 r. do 8 sierpnia 2021 r. . Mogą być one dostarczone osobiście do Naczelnika OSP Zawada Uszewska p. Józefa Kurasa pod adres Zawada Uszewska 13 lub nadesłane pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
OSP Zawada Uszewska
32-865 Uszew
p. Józef Kuras z dopiskiem Konkurs plastyczny.
Istnieje również możliwość oddania pracy opiekunowi w szkole, a ten dostarczy ją Naczelnikowi Straży.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 sierpnia 2021. Będą one dostępne na stronie internetowej OSP Zawada Uszewska. (www.ospzawadauszewska.tnb.pl) oraz na profilu facebookowym. Powiadomienie laureatów zostanie dokonane telefonicznie lub przez e-mail. Wręczenie nagród odbędzie się 12 sierpnia 2021 o godzinie 17:00 w Sali w Domu Ludowym w Zawadzie Uszewskiej.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Naczelnik OSP Zawada Uszewska tel. 1468-69-113 lub e-mail: ospzawadauszewska@gmail.com
GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU.
kronikarz_osp dnia 05 czerwiec 2021 00:14 · 0 Komentarzy · 41 Czytań · Drukuj
Zdarzenie - usuwanie plamy substancji ropopochodnej
25 maja 21. nasza jednostka została zadysponowana przez SK KP PSP w Brzesku do usuwania plamy substancji ropopochodnej o wielkości ok. 25m2 na parkingu obok stacji paliw LOTOS - CMC. 4-osobowy zastęp GBA rozpoczął akcję ok. godziny 20:25, zaś do koszar wrócił przed 23.
Zadysponowane siły:
JRG Brzesko
OSP Zawada Uszewska
OSP KSRG Gnojnik
kronikarz_osp dnia 07 maj 2021 01:14 · 0 Komentarzy · 57 Czytań · Drukuj
Figura św. Floriana i tablica pamiątkowa na 100 lat OSP
To już 100 lat odkąd w Zawadzie Uszewskiej rozpoczęła działalność Ochotnicza Straż Pożarna. Od wieku Ochotnicy niosą pomoc i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców wypełniając swoje obowiązki zgodnie z dewizą "Bóg, Honor, Ojczyzna". Niestety pandemia pokrzyżowała plany związane z przygotowaniem uroczystości z tej okazji i na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy Jubileusz zostanie zorganizowany. Jednakże strażacy chcieli choć niewielkim gestem uczcić tę ważną datę. W związku z tym przy remizie została zamontowana figura św. Floriana wraz z oświetleniem oraz tablica pamiątkowa na okazję Jubileuszu 100-lecia istnienia zawadzkiej OSP. Z tego miejsca należą się podziękowania dla druhów, którzy zaangażowali się w przygotowanie i montaż figury, zwłaszcza dla druha Józefa Ciury za wykonanie oświetlenia tablicy i figury św. Floriana oraz dla druha Marcina Pawełka za ufundowanie płyty pamiątkowej jak i podstawy pod figurę oraz dla wszystkich niewymienionych z nazwiska strażaków, którzy angażowali się w różny sposób podczas prac związanych z montażem. Serdeczne podziękowania należą się także firmie MARGLASS - MARIUSZ SZOT za ufundowanie szkła-laminatu będącego tłem dla figury św. Floriana oraz firmie APstone KAMIENIARSTWO- PIOTR ŚLEDŹ za wykonanie grafiki i napisów na tablicy pamiątkowej. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie! Mamy nadzieję, że koronawirus odpuści, i jeszcze w tym roku uda się spotkać w szerszym gronie, aby wspólnie z mieszkańcami świętować ten ważny Jubileusz zarówno dla Strażaków jak i całej lokalnej społeczności.

kronikarz_osp dnia 02 maj 2021 00:58 · 0 Komentarzy · 58 Czytań · Drukuj
Wypadek z udziałem motocyklisty
26.04.2021, w godzinach wieczornych zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia z udziałem motocyklisty, na drodze powiatowej w kierunku Biesiadek. Kierowca na łuku drogi wypadł z jezdni i uderzył w ogrodzenie. Został zabrany przez ZRM do Szpitala w Brzesku.
Zadysponowane siły:
JRG Brzesko
OSP Zawada Uszewska
OSP Uszew
OSP Gnojnik
Policja
ZRM
kronikarz_osp dnia 02 maj 2021 00:56 · 0 Komentarzy · 54 Czytań · Drukuj
Akcja charytatywna dla Tymusia
Strażacy ruszyli z pomocą w kolejnej akcji charytatywnej i dołączyli do akcji "Uratujmy serce Tymka". Tym razem chodzi o zebranie środków na operację serduszka dla jeszcze nienarodzonego Tymusia, którego mama pochodzi z tej samej parafii i wioski sąsiadującej z Zawadą Uszewską. Dlatego tym bardziej ochotnicy poczuli się zobowiązani, aby spróbować pomóc w jakikolwiek sposób.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób, Stowarzyszeń, KGW itp. 25.04.21r. udało się zorganizować kiermasz przy parafii św. Floriana w Uszwi, gdzie można było nabyć różnorodne produkty począwszy od paczek ze słodyczami czy zabawkami, skończywszy na wędlinach i ciastach.
Nasi strażacy w tym dniu mieli jednak inne zadanie - kwestowanie z puszkami przy kościele przed i po Mszach św.
Ponadto kilka dni wcześniej, na licytację internetową została wystawiona przejażdżka samochodem strażackim OSP Zawada Uszewska wraz z przystankiem na pizzę lub inny przysmak - udało się w ten sposób zasilić konto Tymka o kwotę ponad 300zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie na rzecz Tymka i ich Rodziców.
Jednocześnie nadal prosimy o wpłaty na stronie:
www.siepomaga.pl/tymek-wegrzyn
PAMIĘTAJMY! - TYLKO DOBRO SIĘ MNOŻY, GDY SIĘ JE DZIELI. WARTO POMAGAĆ!


Warto przypomnieć, że ochotnicy z OSP Zawada Uszewska jeszcze niedawno brali udział także w akcji na rzecz małego Marcela Kubali z Jadownik, który potrzebował środków na kosztowną operację przeszczepu wątroby w USA. Wówczas przekazali na licytację piłkę z oryginalnym podpisem Marcina Gortata, płyty z autografami członków zespołu BOYS, oraz kartki ze zdjęciami i autografami naszych wybitnych polskich skoczków narciarskich.


kronikarz_osp dnia 26 kwiecień 2021 23:42 · 0 Komentarzy · 79 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 19 1 2 3 4 > >>
UWAGA!
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 10
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: wasio
●Shoutbox●
ReklamaZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie