Wsparcie z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
Dodane przez kronikarz_osp dnia 05 październik 2020 18:16Działamy, działamy!!
Nasza jednostka może pochwalić się, że kolejny wniosek o dofinansowanie został zweryfikowany pozytywnie. Tym razem otrzymaliśmy wsparcie finansowe ze strony Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza na zakup detektora wielogazowego. Umowa została podpisana już we wrześniu, jednakże do dzisiaj musieliśmy czekać na dostawę sprzętu, który został zakupiony z uzyskanych środków. Zakup detektora wielogazowego GasAlert MicroClip XL to koszt rzędu 2680zł. W ramach dotacji otrzymaliśmy z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza kwotę 2250zł, ponadto kwotą 200 zł wsparli nas Państwo Mikulscy - właściciele Szkółki Roślin Ozdobnych w Uszwi, zaś pozostała część to środki własne jednostki.
Detektor wielogazowy umożliwi strażakom szybkość działania i podniesie ich bezpieczeństwo. Służy on do wykrywania obecności oraz pomiaru stężenia różnego rodzaju niebezpiecznych gazów i sygnalizowania sytuacji przekroczenia ustalonych progów alarmowych dla poszczególnych składników badanego powietrza. Detektor, który zakupiliśmy posiada sensory wykrywające gazy palne/wybuchowe LEL , opary, CO, H2S, O2.
Chcemy serdecznie podziękować władzom Fundacji PGNiG za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i tym samym przyczynienie się do rozwoju jednostki oraz poprawy bezpieczeństwa nie tylko strażaków biorących udział w akcji, ale także mieszkańców naszej wsi. Serdecznie podziękowania składamy także Państwu Mikulskim za poparcie naszego pomysłu i udzielenie wsparcia finansowego.